Jezioro Łąckie Duże

Jezioro Łąckie Duże (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Warszawa znajduje się na terenie Polski, województwo mazowieckie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Łąckie Duże, województwo mazowieckie

Jezioro Łąckie DużeDane
Współrzędne jeziora19.3730263356 / 52.2753299701
Kod jezioraPLLW20002
Województwomazowieckie
WIOŚWarszawa
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora55.5 hektarów
Objetość wód jeziora1665 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Łąckie Duże

Jezioro Łąckie DużeWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]524
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.8
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.35
Fosfor ogólny [mgP/l]0.1
Chlorofil 'a’  [µg/l]67.1
Fitoplankton PMPL3.65
Makrofity ESMI0,145*
Fitobentos IOJ 0.902
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG