Jezioro Łękno

Jezioro Łękno (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Łękno, województwo wielkopolskie

Jezioro ŁęknoDane
Współrzędne jeziora17.1731653853 / 52.5036751611
Kod jezioraPLLW10206
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora85.2 hektarów
Objetość wód jeziora1376.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Łękno

Jezioro ŁęknoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]674
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
13.7
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]7.11
Fosfor ogólny [mgP/l]0.216
Chlorofil 'a’  [µg/l]185
Fitoplankton PMPL4.96
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG