Jezioro Ławki

Jezioro Ławki (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Ławki, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro ŁawkiDane
Współrzędne jeziora20.4659277697 / 53.5824858379
Kod jezioraPLLW30467
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora100.8 hektarów
Objetość wód jeziora4154.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Ławki

Jezioro ŁawkiWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]311
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.14
Fosfor ogólny [mgP/l]0.038
Chlorofil 'a’  [µg/l]32.5
Fitoplankton PMPL2.77
Makrofity ESMI0.146
Fitobentos IOJ 0.827
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG