Jezioro Łebsko

Jezioro Łebsko (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Łebsko, województwo pomorskie

Jezioro ŁebskoDane
Współrzędne jeziora17.2441268745 / 54.4244747908
Kod jezioraPLLW21045
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora7140 hektarów
Objetość wód jeziora117521 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Łebsko

Jezioro ŁebskoWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny4
Przewodność [µS/cm]5074
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.8
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.053
Chlorofil 'a’  [µg/l]82.9
Fitoplankton PMPL3.63
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.514
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG