Jezioro Łoniewskie

Jezioro Łoniewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Łoniewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro ŁoniewskieDane
Współrzędne jeziora16.4124588092 / 51.5356656129
Kod jezioraPLLW10113
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora102 hektarów
Objetość wód jeziora2192.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Łoniewskie

Jezioro ŁoniewskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]603
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
6.1
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]4.51
Fosfor ogólny [mgP/l]0.118
Chlorofil 'a’  [µg/l]91.1
Fitoplankton PMPL4.63
Makrofity ESMI0.205
Fitobentos IOJ 0.632
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.28
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio wysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG