Jezioro Łuknajno

Jezioro Łuknajno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Łuknajno, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro ŁuknajnoDane
Współrzędne jeziora21.3736441661 / 53.4849423985
Kod jezioraPLLW30235
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora680 hektarów
Objetość wód jeziora4350.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Łuknajno

Jezioro ŁuknajnoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]203
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
10.4
Widzialność [m]2.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.39
Fosfor ogólny [mgP/l]0.024
Chlorofil 'a’  [µg/l]2.3
Fitoplankton PMPL0.21
Makrofity ESMI0,626*
Fitobentos IOJ 0.891
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego MAKSYMALNY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG