Jezioro Ślepe

Jezioro Ślepe (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Ślepe, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro ŚlepeDane
Współrzędne jeziora18.0309644461 / 53.4413482988
Kod jezioraPLLW20380
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora107.3 hektarów
Objetość wód jeziora2216.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Ślepe

Jezioro ŚlepeWynik
Rok badań2009
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]243
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.29
Fosfor ogólny [mgP/l]0.06
Chlorofil 'a’  [µg/l]37.2
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.17
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG