Jezioro Święte

Jezioro Święte (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Święte, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro ŚwięteDane
Współrzędne jeziora19.1129119007 / 53.3106587703
Kod jezioraPLLW20584
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora60.9 hektarów
Objetość wód jeziora1241.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Święte

Jezioro ŚwięteWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]368
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
5.2
Widzialność [m]0.3
Azot ogólny  [mgN/l]4.05
Fosfor ogólny [mgP/l]0.178
Chlorofil 'a’  [µg/l]228.2
Fitoplankton PMPL4.81
Makrofity ESMI0,247*
Fitobentos IOJ 0.91
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG