Jezioro Żalskie

Jezioro Żalskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Żalskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro ŻalskieDane
Współrzędne jeziora19.1855180825 / 53.0049225659
Kod jezioraPLLW20211
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora162.5 hektarów
Objetość wód jeziora12184.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Żalskie

Jezioro ŻalskieWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]357
% O2 w hypolimnionie0.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.29
Fosfor ogólny [mgP/l]0.081
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.7
Fitoplankton PMPL1.23
Makrofity ESMI0.435
Fitobentos IOJ 0.492
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG