Jezioro Żnińskie Duże

Jezioro Żnińskie Duże (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Żnińskie Duże, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro Żnińskie DużeDane
Współrzędne jeziora17.4438141431 / 52.5134230391
Kod jezioraPLLW10463
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora431.6 hektarów
Objetość wód jeziora29492.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Żnińskie Duże

Jezioro Żnińskie DużeWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]706
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.42
Fosfor ogólny [mgP/l]0.571
Chlorofil 'a’  [µg/l]57.5
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.126
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG