Jezioro Bartężek

Jezioro Bartężek (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bartężek, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro BartężekDane
Współrzędne jeziora19.5106456038 / 53.4900988270
Kod jezioraPLLW20100
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora385.3 hektarów
Objetość wód jeziora19605.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bartężek

Jezioro BartężekWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]392
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.75
Fosfor ogólny [mgP/l]0.076
Chlorofil 'a’  [µg/l]60.6
Fitoplankton PMPL3.66
Makrofity ESMI0.393
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.46
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG