Jezioro Berzyńskie

Jezioro Berzyńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Berzyńskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BerzyńskieDane
Współrzędne jeziora16.0512745360 / 52.0529417157
Kod jezioraPLLW10338
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora330.8 hektarów
Objetość wód jeziora7839.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Berzyńskie

Jezioro BerzyńskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]344
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.8
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.39
Fosfor ogólny [mgP/l]0.092
Chlorofil 'a’  [µg/l]83.3
Fitoplankton PMPL4.13
Makrofity ESMI0,217*
Fitobentos IOJ 0.639
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.23
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio wysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG