Jezioro Białe-Miałkie

Jezioro Białe-Miałkie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białe-Miałkie, województwo wielkopolskie

Jezioro Białe-MiałkieDane
Współrzędne jeziora16.1315126440 / 51.5607915118
Kod jezioraPLLW10029
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora104.4 hektarów
Objetość wód jeziora2024.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białe-Miałkie

Jezioro Białe-MiałkieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]354
% O2 w hypolimnioniebrak hypolimnionu
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.79
Fosfor ogólny [mgP/l]0.093
Chlorofil 'a’  [µg/l]49.1
Fitoplankton PMPL4.54
Makrofity ESMI0.453
Fitobentos IOJ 0.73
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG