Jezioro Białe

Jezioro Białe (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białe, województwo wielkopolskie

Jezioro BiałeDane
Współrzędne jeziora16.1908748584 / 52.5003805065
Kod jezioraPLLW10858
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora108.8 hektarów
Objetość wód jeziora1410.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białe

Jezioro BiałeWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]265
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.6
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]2.5
Fosfor ogólny [mgP/l]0.145
Chlorofil 'a’  [µg/l]100.2
Fitoplankton PMPL4.56
Makrofity ESMI0.214
Fitobentos IOJ 0.617
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG