Jezioro Białe Augustowskie

Jezioro Białe Augustowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białe Augustowskie, województwo podlaskie

Jezioro Białe AugustowskieDane
Współrzędne jeziora23.0114173151 / 53.5149474374
Kod jezioraPLLW30034
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora478.6 hektarów
Objetość wód jeziora41716.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białe Augustowskie

Jezioro Białe AugustowskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]258
% O2 w hypolimnionie0.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.5
Azot ogólny  [mgN/l]0.87
Fosfor ogólny [mgP/l]0.024
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.2
Fitoplankton PMPL1.1
Makrofity ESMI0.657
Fitobentos IOJ 0.702
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG