Jezioro Białe Filipowskie

Jezioro Białe Filipowskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białe Filipowskie, województwo podlaskie

Jezioro Białe FilipowskieDane
Współrzędne jeziora22.3920907097 / 54.1130054187
Kod jezioraPLLW30583
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora132.4 hektarów
Objetość wód jeziora22667.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białe Filipowskie

Jezioro Białe FilipowskieWynik
Rok badań2005
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegoniski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG