Jezioro Białokoskie

Jezioro Białokoskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białokoskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BiałokoskieDane
Współrzędne jeziora16.1416664718 / 52.3347664685
Kod jezioraPLLW10274
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora145.3 hektarów
Objetość wód jeziora14013.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białokoskie

Jezioro BiałokoskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]462
% O2 w hypolimnionie0.2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.7
Fosfor ogólny [mgP/l]0.053
Chlorofil 'a’  [µg/l]27.4
Fitoplankton PMPL3.27
Makrofity ESMI0.27
Fitobentos IOJ 0.66
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.28
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG