Jezioro Białowierśnie

Jezioro Białowierśnie (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Białowierśnie, województwo podlaskie

Jezioro BiałowierśnieDane
Współrzędne jeziora23.1812944483 / 54.0307651411
Kod jezioraPLLW30646
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora78.2 hektarów
Objetość wód jeziora4952.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Białowierśnie

Jezioro BiałowierśnieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]321
% O2 w hypolimnionie0.9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.04
Fosfor ogólny [mgP/l]0.018
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.8
Fitoplankton PMPL1.06
Makrofity ESMI0.622
Fitobentos IOJ 0.681
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG