Jezioro Bikcze

Jezioro Bikcze (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bikcze, województwo lubelskie

Jezioro BikczeDane
Współrzędne jeziora23.0304322373 / 51.2247982094
Kod jezioraPLLW30703
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora85 hektarów
Objetość wód jeziora1269 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bikcze

Jezioro BikczeWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]196
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.7
Widzialność [m]do dna
Azot ogólny  [mgN/l]1.01
Fosfor ogólny [mgP/l]0.005
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.5
Fitoplankton PMPL0.41
Makrofity ESMI0.785
Fitobentos IOJ 0.438
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN1
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG