Jezioro Blanki

Jezioro Blanki (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Blanki, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro BlankiDane
Współrzędne jeziora20.3804847206 / 54.0018409845
Kod jezioraPLLW30472
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora440.1 hektarów
Objetość wód jeziora21897.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Blanki

Jezioro BlankiWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]447
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.2
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.24
Fosfor ogólny [mgP/l]0.131
Chlorofil 'a’  [µg/l]73.4
Fitoplankton PMPL3.7
Makrofity ESMI0.271
Fitobentos IOJ 0.454
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG