Jezioro Blizno

Jezioro Blizno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Blizno, województwo podlaskie

Jezioro BliznoDane
Współrzędne jeziora23.0356364323 / 53.5734966766
Kod jezioraPLLW30027
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora238.5 hektarów
Objetość wód jeziora24191.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Blizno

Jezioro BliznoWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]302
% O2 w hypolimnionie4.5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3
Azot ogólny  [mgN/l]0.82
Fosfor ogólny [mgP/l]0.013
Chlorofil 'a’  [µg/l]6
Fitoplankton PMPL0.75
Makrofity ESMI0.502
Fitobentos IOJ 0.796
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.8
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG