Jezioro Bnińskie

Jezioro Bnińskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bnińskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BnińskieDane
Współrzędne jeziora17.0640377567 / 52.1237023982
Kod jezioraPLLW10148
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora225.9 hektarów
Objetość wód jeziora9525.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bnińskie

Jezioro BnińskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]601
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
1.1
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]2.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.082
Chlorofil 'a’  [µg/l]82
Fitoplankton PMPL3.47
Makrofity ESMI0.163
Fitobentos IOJ 0.86
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG