Jezioro Borówno

Jezioro Borówno (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Borówno, województwo wielkopolskie

Jezioro BorównoDane
Współrzędne jeziora17.1147456100 / 53.2250122841
Kod jezioraPLLW10653
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora207.7 hektarów
Objetość wód jeziora12601.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Borówno

Jezioro BorównoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]274
% O2 w hypolimnionie0.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.2
Azot ogólny  [mgN/l]1.31
Fosfor ogólny [mgP/l]0.038
Chlorofil 'a’  [µg/l]9
Fitoplankton PMPL1.12
Makrofity ESMI0.427
Fitobentos IOJ 0.837
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG