Jezioro Boruja Duża

Jezioro Boruja Duża (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Boruja Duża, województwo pomorskie

Jezioro Boruja DużaDane
Współrzędne jeziora17.2619688305 / 54.0531737251
Kod jezioraPLLW20987
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora65.1 hektarów
Objetość wód jeziora3335.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Boruja Duża

Jezioro Boruja DużaWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny1b
Przewodność [µS/cm]123
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]2.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.03
Fosfor ogólny [mgP/l]0.021
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.7
Fitoplankton PMPL1.01
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.614
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG