Jezioro Bracholińskie

Jezioro Bracholińskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bracholińskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BracholińskieDane
Współrzędne jeziora17.1724622706 / 52.4935715579
Kod jezioraPLLW10207
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora53.5 hektarów
Objetość wód jeziora649.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bracholińskie

Jezioro BracholińskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]654
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.6
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]3.54
Fosfor ogólny [mgP/l]0.112
Chlorofil 'a’  [µg/l]34
Fitoplankton PMPL2.95
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG