Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowo (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bukowo, województwo zachodniopomorskie

Jezioro BukowoDane
Współrzędne jeziora16.1812253638 / 54.2127538710
Kod jezioraPLLW20912
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Powierzchnia jeziora1747.4 hektarów
Objetość wód jeziora32071.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bukowo

Jezioro BukowoWynik
Rok badań2009
Typ abiotyczny4
Przewodność [µS/cm]2586
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]1.48
Fosfor ogólny [mgP/l]0.141
Chlorofil 'a’  [µg/l]70.5
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG