Jezioro Bytyńskie

Jezioro Bytyńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bytyńskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BytyńskieDane
Współrzędne jeziora16.3037895452 / 52.3001233210
Kod jezioraPLLW10258
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora308.8 hektarów
Objetość wód jeziora11837.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bytyńskie

Jezioro BytyńskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]675
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]2.39
Fosfor ogólny [mgP/l]0.121
Chlorofil 'a’  [µg/l]74
Fitoplankton PMPL3.86
Makrofity ESMI0.051
Fitobentos IOJ 0.645
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG