Jezioro Dąbrze

Jezioro Dąbrze (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Dąbrze, województwo pomorskie

Jezioro DąbrzeDane
Współrzędne jeziora17.5736227200 / 54.3922400090
Kod jezioraPLLW21052
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora57.6 hektarów
Objetość wód jeziora1680.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Dąbrze

Jezioro DąbrzeWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny1b
Przewodność [µS/cm]42
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]1.18
Fosfor ogólny [mgP/l]0.039
Chlorofil 'a’  [µg/l]57.8
Fitoplankton PMPL2.31
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.657
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszona, gospodarka komunalna
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG