Jezioro Długie

Jezioro Długie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Długie, województwo wielkopolskie

Jezioro DługieDane
Współrzędne jeziora16.2503478503 / 53.0320164243
Kod jezioraPLLW10675
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora61.3 hektarów
Objetość wód jeziora1565 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Długie

Jezioro DługieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]222
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
5.5
Widzialność [m]1.2
Azot ogólny  [mgN/l]2
Fosfor ogólny [mgP/l]0.105
Chlorofil 'a’  [µg/l]35.7
Fitoplankton PMPL2.3
Makrofity ESMI0.257
Fitobentos IOJ 0.79
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG