Jezioro Długie Wigierskie

Jezioro Długie Wigierskie (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Długie Wigierskie, województwo podlaskie

Jezioro Długie WigierskieDane
Współrzędne jeziora23.0118615039 / 54.0136947265
Kod jezioraPLLW30619
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora80 hektarów
Objetość wód jeziora5923.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Długie Wigierskie

Jezioro Długie WigierskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]335
% O2 w hypolimnionie2.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4
Azot ogólny  [mgN/l]1.08
Fosfor ogólny [mgP/l]0.012
Chlorofil 'a’  [µg/l]6.1
Fitoplankton PMPL1.39
Makrofity ESMI0.55
Fitobentos IOJ 0.903
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.71
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUturystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG