Jezioro Dadaj

Jezioro Dadaj (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Dadaj, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro DadajDane
Współrzędne jeziora20.5102481434 / 53.5149860413
Kod jezioraPLLW30411
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora976.8 hektarów
Objetość wód jeziora120784.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Dadaj

Jezioro DadajWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]386
% O2 w hypolimnionie17.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.28
Fosfor ogólny [mgP/l]0.065
Chlorofil 'a’  [µg/l]16.2
Fitoplankton PMPL1.95
Makrofity ESMI0.366
Fitobentos IOJ 0.766
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG