Jezioro Domaszne

Jezioro Domaszne (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Domaszne, województwo lubelskie

Jezioro DomaszneDane
Współrzędne jeziora23.0008806018 / 51.2812970045
Kod jezioraPLLW90036
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora81.7 hektarów
Objetość wód jeziora1435 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Domaszne

Jezioro DomaszneWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]358
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.1
Widzialność [m]1.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.36
Fosfor ogólny [mgP/l]0.007
Chlorofil 'a’  [µg/l]43.5
Fitoplankton PMPL3.56
Makrofity ESMI0.394
Fitobentos IOJ 0.761
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG