Jezioro Dręstwo

Jezioro Dręstwo (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Dręstwo, województwo podlaskie

Jezioro DręstwoDane
Współrzędne jeziora22.4256508934 / 53.4132730482
Kod jezioraPLLW30060
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora504.2 hektarów
Objetość wód jeziora42734.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Dręstwo

Jezioro DręstwoWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]386
% O2 w hypolimnionie7.9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.44
Fosfor ogólny [mgP/l]0.023
Chlorofil 'a’  [µg/l]11
Fitoplankton PMPL1.66
Makrofity ESMI0.493
Fitobentos IOJ 0.627
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG