Jezioro Druzno

Jezioro Druzno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Druzno, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro DruznoDane
Współrzędne jeziora19.2642442024 / 54.0638329252
Kod jezioraPLLW20779
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora1446 hektarów
Objetość wód jeziora17352 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Druzno

Jezioro DruznoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]586
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.72
Fosfor ogólny [mgP/l]0.158
Chlorofil 'a’  [µg/l]77.7
Fitoplankton PMPL3.2
Makrofity ESMI0.462
Fitobentos IOJ 0.412
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG