Jezioro Durowo

Jezioro Durowo (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Durowo, województwo wielkopolskie

Jezioro DurowoDane
Współrzędne jeziora17.1210964416 / 52.4937770976
Kod jezioraPLLW10217
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora143.6 hektarów
Objetość wód jeziora11322.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Durowo

Jezioro DurowoWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]536
% O2 w hypolimnionie0.6
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2
Azot ogólny  [mgN/l]2.56
Fosfor ogólny [mgP/l]0.035
Chlorofil 'a’  [µg/l]16.2
Fitoplankton PMPL1.36
Makrofity ESMI0.212
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG