Jezioro Głębockie

Jezioro Głębockie (obszar dorzecza Świeżej) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Głębockie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro GłębockieDane
Współrzędne jeziora20.1657603832 / 54.2307487632
Kod jezioraPLLW30365
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeŚwieżej
Region wodnyregion wodny Świeżej
Powierzchnia jeziora102.6 hektarów
Objetość wód jeziora5130 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Głębockie

Jezioro GłębockieWynik
Rok badań2001
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG