Jezioro Gaładuś

Jezioro Gaładuś (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Gaładuś, województwo podlaskie

Jezioro GaładuśDane
Współrzędne jeziora23.2429806744 / 54.1142262908
Kod jezioraPLLW30611
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora728.6 hektarów
Objetość wód jeziora92474.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Gaładuś

Jezioro GaładuśWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]325
% O2 w hypolimnionie31.6
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.14
Fosfor ogólny [mgP/l]0.009
Chlorofil 'a’  [µg/l]3.2
Fitoplankton PMPL1.89
Makrofity ESMI0.633
Fitobentos IOJ 0.801
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.68
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG