Jezioro Iławki

Jezioro Iławki (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Iławki, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro IławkiDane
Współrzędne jeziora21.3250720394 / 54.0042312319
Kod jezioraPLLW30128
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora123.4 hektarów
Objetość wód jeziora3668.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Iławki

Jezioro IławkiWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]283
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.1
Widzialność [m]1.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.68
Fosfor ogólny [mgP/l]0.094
Chlorofil 'a’  [µg/l]27
Fitoplankton PMPL2.68
Makrofity ESMI0.388
Fitobentos IOJ 0.729
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG