Jezioro Iławskie

Jezioro Iławskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Iławskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro IławskieDane
Współrzędne jeziora19.3639859781 / 53.3531681108
Kod jezioraPLLW20129
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora154.5 hektarów
Objetość wód jeziora1773.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Iławskie

Jezioro IławskieWynik
Rok badań2002
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY/ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG