Jezioro Isąg

Jezioro Isąg (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Isąg, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro IsągDane
Współrzędne jeziora20.0806173823 / 53.4700479802
Kod jezioraPLLW30338
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora395.7 hektarów
Objetość wód jeziora56117.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Isąg

Jezioro IsągWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]305
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.31
Fosfor ogólny [mgP/l]0.072
Chlorofil 'a’  [µg/l]25
Fitoplankton PMPL3.55
Makrofity ESMI0.423
Fitobentos IOJ 0.741
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG