Jezioro Jańsko

Jezioro Jańsko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Zielona Góra znajduje się na terenie Polski, województwo lubuskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Jańsko, województwo lubuskie

Jezioro JańskoDane
Współrzędne jeziora15.0231863939 / 51.5352086680
Kod jezioraPLLW10062
Województwolubuskie
WIOŚZielona Góra
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora153.3 hektarów
Objetość wód jeziora1073.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Jańsko

Jezioro JańskoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]188
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.2
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.79
Fosfor ogólny [mgP/l]0.081
Chlorofil 'a’  [µg/l]35.5
Fitoplankton PMPL2.14
Makrofity ESMI0,173*
Fitobentos IOJ 0.697
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG