Jezioro Jełmuń

Jezioro Jełmuń (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Jełmuń, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro JełmuńDane
Współrzędne jeziora21.0442640757 / 53.5213943696
Kod jezioraPLLW30408
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora131.4 hektarów
Objetość wód jeziora5317.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Jełmuń

Jezioro JełmuńWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5b
Przewodność [µS/cm]321
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
4
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.46
Fosfor ogólny [mgP/l]0.043
Chlorofil 'a’  [µg/l]39
Fitoplankton PMPL3.39
Makrofity ESMI0.344
Fitobentos IOJ 0.824
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG