Jezioro Kłeckie

Jezioro Kłeckie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kłeckie, województwo wielkopolskie

Jezioro KłeckieDane
Współrzędne jeziora17.2636390488 / 52.3806640617
Kod jezioraPLLW10232
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora178.9 hektarów
Objetość wód jeziora8432.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kłeckie

Jezioro KłeckieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]608
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]4.42
Fosfor ogólny [mgP/l]0.064
Chlorofil 'a’  [µg/l]73
Fitoplankton PMPL3.48
Makrofity ESMI0.187
Fitobentos IOJ 0.59
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.34
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG