Jezioro Kłosowskie

Jezioro Kłosowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kłosowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro KłosowskieDane
Współrzędne jeziora16.0025377205 / 52.3942847589
Kod jezioraPLLW10294
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora137.8 hektarów
Objetość wód jeziora5764.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kłosowskie

Jezioro KłosowskieWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]460
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2
Fosfor ogólny [mgP/l]0.078
Chlorofil 'a’  [µg/l]45.9
Fitoplankton PMPL3.14
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUturystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG