Jezioro Kańsko

Jezioro Kańsko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kańsko, województwo zachodniopomorskie

Jezioro KańskoDane
Współrzędne jeziora15.5902406620 / 53.3010786777
Kod jezioraPLLW10723
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora54.1 hektarów
Objetość wód jeziora1813.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kańsko

Jezioro KańskoWynik
Rok badań2009
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]272
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.68
Fosfor ogólny [mgP/l]0.063
Chlorofil 'a’  [µg/l]46.5
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG