Jezioro Kaleńskie

Jezioro Kaleńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kaleńskie, województwo zachodniopomorskie

Jezioro KaleńskieDane
Współrzędne jeziora16.1013044239 / 53.3156920480
Kod jezioraPLLW10605
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora106.2 hektarów
Objetość wód jeziora12223 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kaleńskie

Jezioro KaleńskieWynik
Rok badań2006
Typ abiotyczny1a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegoniski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG