Jezioro Kaliszańskie

Jezioro Kaliszańskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kaliszańskie, województwo wielkopolskie

Jezioro KaliszańskieDane
Współrzędne jeziora17.0719543204 / 52.5309301292
Kod jezioraPLLW10227
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora297.2 hektarów
Objetość wód jeziora26070.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kaliszańskie

Jezioro KaliszańskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]445
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]5.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.91
Fosfor ogólny [mgP/l]0.023
Chlorofil 'a’  [µg/l]3.1
Fitoplankton PMPL0.15
Makrofity ESMI0.757
Fitobentos IOJ 0.891
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudowa rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG