Jezioro Karaś

Jezioro Karaś (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Karaś, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro KaraśDane
Współrzędne jeziora19.2843670904 / 53.3305179670
Kod jezioraPLLW20575
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora423.3 hektarów
Objetość wód jeziora2639.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Karaś

Jezioro KaraśWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]340
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.3
Widzialność [m]1.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.4
Fosfor ogólny [mgP/l]0.039
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.5
Fitoplankton PMPL1.46
Makrofity ESMI0,565*
Fitobentos IOJ 0.737
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG