Jezioro Klasztorne Duże

Jezioro Klasztorne Duże (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Klasztorne Duże, województwo pomorskie

Jezioro Klasztorne DużeDane
Współrzędne jeziora18.1210544028 / 54.2054579956
Kod jezioraPLLW20734
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora57.5 hektarów
Objetość wód jeziora2780 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Klasztorne Duże

Jezioro Klasztorne DużeWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]275
% O2 w hypolimnioniebrak hypolimnionu
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.66
Fosfor ogólny [mgP/l]0.187
Chlorofil 'a’  [µg/l]54.1
Fitoplankton PMPL3.05
Makrofity ESMI0.436
Fitobentos IOJ 0.59
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG