Jezioro Kleszczyńskie

Jezioro Kleszczyńskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kleszczyńskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro KleszczyńskieDane
Współrzędne jeziora19.1717562093 / 53.0301174825
Kod jezioraPLLW20209
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora72.2 hektarów
Objetość wód jeziora3873.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kleszczyńskie

Jezioro KleszczyńskieWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]399
% O2 w hypolimnionie1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.98
Fosfor ogólny [mgP/l]0.254
Chlorofil 'a’  [µg/l]48.4
Fitoplankton PMPL4.15
Makrofity ESMI0,292*
Fitobentos IOJ 0.709
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG